THE EFFECT OF MINERAL FERTILIZERS ON THE AMOUNT OF NUTRIENTS IN THE SOIL

Authors

  • Safarova Nilufar Rustambaevna
  • Safarov Bunyod Qurbonovich

Keywords:

erosion, nutrients, option, nitrogen, phosphorus, exchange, potassium, humus, the norm

Abstract

Among other agrotechnical measures to increase the yield of new varieties of wheat in various soil and climatic conditions of the country, the development of an irrigation system and the application of mineral fertilizers is of great importance. Wheat is of great importance among cereals.

Author Biographies

Safarova Nilufar Rustambaevna

Assistant, Tashkent State Agrarian University (TSAU)

Safarov Bunyod Qurbonovich

Senior Lecturer, Tashkent State Agrarian University (TSAU)

References

Ассонов К.А.,Исоқов.И «Ўзбекистон шароитида кузги буғдойни ташқи мухитни ноқулай шароитларга чидамлилиги».Тошкент; Фан 1978,92 бет

Икромова С.Л. Бухоро вилояти тупроқ иқлим шароитида бошоқли дон экинларининг алмашлаб экиш тизими ва тупроқ унумдорлигини оширишдаги аҳамияти. Тўплам: Пахтачилик ва дончиликни ривожлантириш муаммолари. Тошкент,2004,48-51 б.

Качество зерна пшеницы в Центральной Азии. GTZ - CIMMYT, Алматы, 2003

Махмудов О., Жўраев Қ. Кузги буғдой ҳосилдорлигига алмашлаб экиш тизимларининг таъсири. Тўплам: Пахтачилик ва дончиликни ривожлантириш муаммолари. Тошкент, 2004, 225-227 б.

Нажмиддинов И. Меъёр, сифат ва ҳосилдорлик. Ўзбекистонқишлоқхўжалигижурнали. №4, 2005, 23-бет.

Нажмиддинов И., Исаев Б., Болтабоев Х. Кузги буғдой ҳосил-дорлиги нималарга боғлиқ? Тўплам: Пахтачилик ва дончиликни ривожлантириш муаммолари. Тошкент, 2004, 152-153 б.

Сиддиқов Р. Суғориладиган майдонларда ғалла етиштириш. Ўзб.Қиш.Ҳўж. 11-сон, Тошкент, 2003, 20-21 б.

Тиллаев Р. Тўланов Р. Бошоқли дон экинларининг кузги экиш муддатларини қандай белгилаш керак. Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. 4(6)-сон, Тошкент, 2001, 11-13 б.

Тожиев М., Хушманов О. «Кузги буғдой ҳосилдорлигини уруғ экиш меъёрлари ва ўғитлар миқдорига боғлиқлиги». Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. №3. 2000, 35-36 бет

Published

2022-11-20

How to Cite

Safarova, N., & Safarov, B. (2022). THE EFFECT OF MINERAL FERTILIZERS ON THE AMOUNT OF NUTRIENTS IN THE SOIL. AGRO INFORM Journal, (3), 37–40. Retrieved from https://agro-inform.uz/index.php/agro/article/view/13

Issue

Section

Articles